Stort GRATTIS till Årets Vinnare 2016 - motiveringarna finns under bilden

Årets företagare: Piwa Food
Motivering: ”Årets företagare i Lerum 2016 är ett smakrikt företag, vilket alla säkert har en relation till. Företaget har funnits i Lerums kommun i många år och byggt om och till sina lokaler för att anpassa sin tillväxt. Man har ett stort sortiment med varor för att passa alla smaker. Företaget visar imponerande siffror gällande både omsättning och lönsamhet. Man jobbar aktivt med sin distributionsmodell för att minska miljöpåverkan och minska ledtider i leveranser.”

Årets hållbarhetsföretag: Puls AL
Motivering: ”Årets hållbarhetsföretag karakteriseras av att man på sant entreprenöriella grunder format en ny affärsidé med god samhällsnytta. Genom att på ett inspirerande och tydligt sätt sprida livsviktig kunskap till nytta för såväl kundföretagens som dess ledning, bidrar man till en bättre personalsäkerhet och arbetsmiljö.”

Årets tjänsteföretag: Audio Video
Motivering: ”Ett företag som verkar i en mycket konkurrensutsatt bransch, med några dominerande stora aktörer, flertalet internetaktörer och ofta pressade priser. Årets tjänsteföretag driver i denna tuffa konkurrens en bra och lönsam verksamhet. En starkt bidragande orsak är den höga servicenivån man håller vilket kunderna värdesätter högt.”

Årets uppstickare: Jernbruket
Motivering: ”Med ett oerhört stort engagemang och brinnande intresse har detta företag inom sin kategori verkligen satt Lerums kommun på kartan. Genom att verka lokalt med lokala producenter och med hållbarhet och miljö i grundtankarna har företaget lyckats etablera sig på oerhört kort tid och nått upp till absolut högsta betyg.”

Årets nätverkare: CL Friskvård och Rehab AB
Motivering: ”Utnämningen som årets nätverkare går till ett företag med inriktning som ligger helt rätt i tiden och med en helhetssyn på kundens behov. Vinnaren är en mycket duktig och engagerad nätverkare i såväl ideella som kommersiella sammanhang. Vinnaren har också en unik förmåga att dela med sig av kunskap, energi och inspiration.”

Årets hantverksföretag: Haglunds snickeri
Motivering: ”Serviceandan har krokat arm med kvalitén och det fantastiska bemötande man får som kund gör att man gärna kommer tillbaka. Trots fullbokad kalender visar företagaren en flexibilitet för att tillgodose kundernas behov. Resultaten överträffar förväntningarna.”