Nomineringen stänges 16/9 inkomna nomineringar efter det kommer ej att räknas!!

Den 28 oktober premieras årets företagare i Lerums kommun vid Entreprenörsgalan.
Var med och nominera kommunens bästa företagare i åtta olika kategorier.
Fyll i formuläret nedan till det Lerumsföretag du tycker skall uppmärksammas samt i vilken kategori, skriv en kort beskrivning varför du vill lyfta fram just detta företag.
Upprepa för varje kategori du vill nominera i. 

Nomineringstiden
Nomineringstiden för startar 27 juni & stängs 16 september.
Ni nominerar endast här på hemsidan via formuläret till höger.
 
Obs! Alla kan nominera såväl små som stora företag som ni tycker uppfyller kriterierna på hemsidan. Även en motivering är trevlig från den som skickar in och vidare instruktioner får ni här på hemsidan. Det är inte antalet nomineringar som avgör vinnaren av priserna. 

Årets företagare - Tävlingsvärd - Företagarna & Lerums Kommun

De nominerade är:
-Lekfyllt i Sverige AB (Lekia)
-Jaktia AB
- Saxi AB

Lokaliserad i Lerums Kommun
Äga eller vara delägare i företaget
Aktivt driva företaget
Vara hens huvudsakliga sysselsättning
Genom bland annat gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
Visat prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
Företaget skall ha god lönsamhet
Sakna betalningsanmärkningar.
 

Årets Utvecklingsföretag - Tävlingsvärd - BRG & Lerums Kommun

De nominerade är:
-Alf Ericson i Lerum Elektriska AB
-Driftteknink Väst AB
-Sportredaktionen Eggis AB

Verksam & lokaliserad i Lerums Kommun
Affärsmässigt en bra förebild etiskt och moraliskt
Verksam minst i tre år
Ha mellan 5-49 anställda
Sakna betalningsanmärkningar
Ha en ekonomisk tillväxt i bolaget
(resultat efter finansnetto, avkastning på eget kapital, lönesumman)
 

Årets Turismföretag - Tävlingsvärd - ICA Kvantum Lerum

De nominerade är:
-Sjölyckan AB
-Nääs Slott - August Abrahamns Stiftelse
-Mugwort AB

Verksam & lokaliserad i Lerums Kommun
Affärsmässigt en bra förebild etiskt och moraliskt
Verksam minst två år
Sakna betalningsanmärkningar
Hållbar besöksnäring
Ett företag som är en attraktiv kraft för besöksnäringen i kommunen
Arbeta aktivt med en eller flera hållbarhetskriterier
(ekonomiska, ekologiska eller sociala)

Årets Hantverksföretag - Tävlingsvärd - Dina Försäkringar

De nominerade är:
-X Design Group AB (Salong Nyans)
-Tim Tiger K Palmnäs AB
-RKB i Floda AB

Verksam & lokaliserad i Lerums Kommun
Affärsmässigt en bra förebild etiskt och moraliskt
Verksam minst i tre år
Dokumenterad god kunskap/skicklighet & service
Sakna betalningsanmärkningar
(t.ex. murare, frisör, nagelskulptris, silversmed osv.)

Årets Tjänsteföretag - Tävlingsvärd - God Projektering i Väst AB

De nominerade är:
-Living By Wern AB
-Skor & Väskor i Lerum AB 
-Lerums Begravningsbyrå AB

Verksam & lokaliserad i Lerums Kommun
Affärsmässigt en bra förebild etiskt och moraliskt
Verksam minst i tre år
Dokumenterad god kunskap/skicklighet & service
Något extra förutom det förväntade
Engagemang & Service
Sakna betalningsanmärkningar
(tex. konsulter, bilverkstäder, fotvård ect.)

Årets Hållbarhetsföretag - Tävlingsvärd - Sparbanken Alingsås

De nominerade är:
-Embtec AB
-Flodagarveriet Verksamhet AB
-UF Uttrycksform

Verksam & lokaliserad i Lerums Kommun
Affärsmässigt en bra förebild etiskt och moraliskt
Långsiktlighet
Arbeta med de tre hållbarhetskriterierna, ekonomiska, ekologiska och sociala
Vara en förebild inom hållbart företagande i linje med agenda 2030
Motivera fler att göra likadant
Stabilitet
Sakna betalningsanmärkningar

Årets Förebild - Tävlingsvärd - Lerums Tidning

De nominerade är:
-Magnus T Carlsson
-Iréne Johansson
-Tomas Granbom

Engagemang i Lerums Kommun.
Att genom sin drivkraft tagit ansvar för att påverka sitt företag, organistation eller samhället i stort i en positiv riktning. 
Att vara en källa till inspiration för andra.
 

Årets Handelsföretag - Tävlingsvärd - BARS Production AB

De nominerade är:
-Inred i Lerum AB
-Hagströms Lanthandel i Sjövik AB 
-Skallsjö Flora AB (Oscarshöjd Blommor)

Verksam & lokaliserad i Lerums Kommun
Affärsmässigt en bra förebild etiskt och moraliskt
Verksam minst i tre år
Stort engagemang & utmärkt service inom branschen.
Sakna betalningsanmärkningar
(tex. butiker, e-handel)

Lämna din nominering här:
Nominerinen är stängd!

Vad händer när man nominerat?

Alla i Lerums Kom­mun har möjlighet att skicka in förslag till nomineringar och tre företag per priskategori väljs sedan ut bland de inkomna.
Dessa företag som nominerats skall uppfylla kriterierna vilket granskas och därefter plockas de som fått flest röster fram i varje kategori.

Entreprenörsgalabilen som sponsras av Bil-Nilsson och som iklätts med vår fina logga åker ut med några från arbetsgruppen samt LT för att gratulera tre företagare i varje kategori. Alla de nominerade företagen besöks och erhåller en blomma och utmärkelsen att vara nominerad i sin kategori. Alla de nominerade får även en fribiljett till Entreprenörsgalan.
M.a.o. lite pompa och ståt och uppmärksamhet som vi anser att alla är värda!